Yhdistyksen säännöt

PERUSTAMISKIRJA

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Naantalin Viiniseura Ry ­nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt:

§ 1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Naantalin Viiniseura ry.  Yhdistys voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä Navis.

§ 2 Kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Naantali.

§ 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää viinitietämystä ja tuntemusta sekä viinikulttuuria erityisesti Naantalilaisten keskuudessa.

Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenilleen viini­maistajaisia, keskustelu­-, kulttuuri-­ ja koulutustilaisuuksia, juhlia sekä muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa alaan liittyvää tiedotus­-, tutkimus­- ja julkaisutoimintaa ja on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen sekä mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.

§ 4 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ensisijaisesti Naantalissa asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voi liittyä myös muualla kuin Naantalissa asuva henkilö. Kaikkien jäsenten on oltava iältään vähintään kalenterivuonna 20 vuotta täyttäneitä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai jos jäsen on käyttäytynyt yhdistyksen mainetta alentavasti.

Yhdistys voi ottaa jäseneksi mys yritysjäsenen. Heillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksissa.

§ 5 Jäsenmaksut yhdistykselle

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää hallitus. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

§ 6 Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jossa on puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan lisäksi korkeintaan 4 muuta jäsentä.

Näiden lisäksi hallituksella on oikeus täydentää hallitusta yhdellä paikalla. Edellä mainittu paikka on varattu mahdollista yhteistyötahoa varten.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 (kaksi) vuotta, kuitenkin siten että kerralla vaihtuu korkeintaan puolet hallituksen jäsenistä. Nin kokonaisuudessaan hallitus voi vaihtua korkeintaan kerran neljässä vuodessa.

Vähintään puolet hallituksen jäsenistä pyritään valitsemaan Naantalissa asuvista. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai heidän nimeämänsä sijaisen johdolla. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Yhdistyksellä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.

§ 7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

§ 8 Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

§ 9 Ajankohta hallituksen ja tilintarkastajien valitsemiselle sekä vastuuvapauden päättämiselle

Vuosikokous pidetään aikaisintaan helmikuun 1. pivn ja viimeistään huhtikuun 10. päivänä. Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle.

§ 10 Kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja aikaisintaan kuusi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla äänioikeus.

§ 11 Varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Naantalissa 24.4.2005